mars 27, 2019

Vad är en entreprenör?

Uttrycket entreprenör används i många olika sammanhang. Uttrycket har sitt ursprung från medeltidens Frankrike då man hade stående armé för uthyrning. På senare tid har detta utvecklats som en företagsform över hela världen.

Vad gör en entreprenör?

En entreprenör ser möjligheten inom olika områden och är beredd att ta en risk i form av satsning, ekonomiskt och materiellt. Entreprenören ser möjligheter och använder sin förmåga och kunskap för att bygga sin verksamhet. Allting bygger på avtal som löper på lång eller kort tid. Dessa avtal letar du som entreprenör upp och sluter med en uppdragsgivare. Ett bra exempel i Sverige är snöröjning. Många kommuner väljer att lägga ut sin snöröjning på entreprenad till olika budgivare. En annan bransch som har mycket på entreprenad är byggsektorn Entreprenad-PEAB där byggherren väljer att lägga ut vissa moment på entreprenad för att undvika kostnader för att hålla alla funktioner själv. Du som vill satsa på detta kan göra det i princip inom alla områden. Du behöver dock veta om riskerna som det innebär och de krav som medföljer att vara entreprenör. Denna typ av verksamhet har utvecklats som ett rent företagande inom många områden. Det har blivit en utveckling som skapat jobb för många inom en mängd områden. Till en början var det enbart män som sysslade med detta men sen kom ett förslag om att även få kvinnor att utveckla detta. Det har visat sig att det finns många områden där vi i dag har kvinnliga entreprenörer.

 

Hur gör man då som entreprenör?

Det första som du gör är att inventera din egen kompetens och kunskap. Du kan även välja att utveckla en egen produkt som du kan leverera som entreprenör till den befintliga marknaden. Det andra du ska göra är en kostnadsanalys av vad det innebär att göra det du önskar. Att vara entreprenör innebär risker och du behöver hela tiden söka nya avtal för din produkt. Det finns många sätt för dig att driva entreprenörs verksamhet på. Du kan vara underleverantör med egna underleverantörer. Du kan sluta ett av tal och sedan ta in andra entreprenörer i din verksamhet. Dock gäller det att ha koll på kostnaderna. Denna form av verksamhet har utvecklats över hela världen och fungerar inom många områden. Det finns en stor utvecklingspotential i att vara entreprenör om du är driven och lyhörd för vad som krävs och behövs. Även inom skolan har eleverna i dag utbildning i just entreprenör för att tidigt lära sig företagande. Idag är entreprenörskap den största formen av bolagsverksamhet. Verksamheten som entreprenör ökade kraftigt med utvecklingen inom IT, media mm.

Hur gör man då som entreprenör?
Hur gör man då som entreprenör?

Sammanfattning

En entreprenör söker möjligheter utifrån marknadens behov. Bygger sin verksamhet på avtal för att leverera sin produkt eller tjänst. Detta är i dag den största verksamheten inom många områden. Att vara entreprenör innebär att hela tiden se till att det finns avtal för leverans av produkter och tjänster för att få verksamheten att gå runt. Entreprenörs skap finns inom både statlig, kommunal och privata sektorn vilket gör att det finns gått om möjligheter. Självklart är detta ett sätt att förhandla kostnader för den som lägger ut verksamhet på entreprenad.

 

DELA MED SIG:
Företag 0 Replies to “Vad är en entreprenör?”