juli 14, 2019

Marknadsföra ditt föredrag

Planeringen av ett föredrag är tidskrävande och marknadsföringen är en betydande del av planeringsarbetet för att säkerställa att de som potentiellt ska närvara är väl informerade om eventet. För att hålla sig inom den uppsatta budgeten är det värt att lägga lite extra tid på att fokusera på syftet med marknadsföringen och vad som ska uppnås med insatserna.

Lär känna målgruppen

Till att börja med ska målgruppen definieras, dvs. de främsta potentiella åhörarna till föredraget ska identifieras. Genom att sortera ut de som främst skulle vara intresserade av att lyssna på föredraget blir det enklare att anpassa marknadsföringsbudskapet och var budskapet ska skickas ut. För att enklare lista ut vem som ingår i denna grupp kan saker som ålder, kön, yrkeskategori, eller fritidsintressen vara egenskaper som kan skilja ut de som kan vara av intresse.

Hur många som ska delta i föredraget kan också underlätta arbetet med att skapa en framgångsrik marknadsföringsinsats. Med färre som deltar blir det ofta enklare att hitta gemensamma nämnare hos publiken som kan användas till att skicka ut information. Handlar föredraget till exempel om att söka till universitet kommer troligtvis de flesta som är intresserade gå i gymnasiet, vilket därför blir en lämplig plats att lämna information. Riktar sig föredraget istället till en bredare publik krävs det också att information lämnas på en allmän plats, eller skickas ut i media som har en bred läsargrupp.

När målgruppen är identifierad blir det också enklare att producera mer relevanta budskap. Det är en konst att lyfta fram värdet i föredraget på ett sätt som lockar den potentiella publik som potentiellt kan bli deltagare. Ofta finns information om olika målgrupper att hämta online, annars är ett bra alternativ att intervjua personer som kan vara intresserade för att ta reda på vad de ser som mest värdefullt.

Annonseringens tidpunkt och frekvens

Beroende på föredragets karaktär kan det vara nödvändigt att starta olika tidigt med marknadsföringsinsatserna. Börjar annonseringen i ett för tidigt skede riskerar målgruppen hinna glömma eventet när det väl äger rum, även tvärtom kan målgruppen inte hinna uppfatta informationen om det skickas ut för sent. Då finns även en risk att de flesta redan hunnit bokat in något annat samma datum. Generellt är två till tre månader ofta tillräckligt tidigt för att börja annonseringen av eventet.

Efter att en första kommunikationsinsats gjorts ungefär tre månader innan föredraget kan repetitioner göras i samma kanal ungefär två till tre gånger innan det äger rum. Första gången för att skapa en medvetenhet, andra gången för att komplettera informationen och en sista gång för att påminna om att det snart äger rum.

Kanalval efter målgrupp

Beroende på vilken målgrupp som är målsättningen att nå är olika kanaler olika effektivt. Både digitala och traditionella media är effektiva sätt att informera sin målgrupp om eventet. Generellt sätt är yngre mer aktiva på de digitala plattformarna och de äldre på de mer traditionella, även om fler och fler övergår till den digitala världen. Traditionella metoder som kan användas för att skicka ut information är direktreklam som skickas till brevlådor, tidningsannonser i tidningar som läses av målgruppen, eller affischering på platser där målgruppen passerar. Digital annonsering kan också göras på tidningar online, men vanligast idag är annonsering på sociala media och Google genom Google AdWords.

Kanalval efter målgrupp
Kanalval efter målgrupp
DELA MED SIG:
Företag 0 Replies to “Marknadsföra ditt föredrag”