april 18, 2019

Hur man startar ett Aktiebolag

Aktiebolag är den företagsform som i Sverige är mest reglerad av Sveriges lagstiftning. Detta menas med att det finns en klar skiljelinje mellan den eller dem som äger bolaget och själva bolaget.

Detta menas med att ett aktiebolag är en juridisk person och detta betyder att de ansvariga för företaget inte är personligt ansvariga för alla bolagets skulder utöver det stiftelseurkundens har gått in med i bolaget.  Alla företag har även egna organisationsnummer och kan sluta avtal med utomstående som inte tillhör företaget. Med allt detta menas det att fysiska personer står utanför bolaget och är inte personligt skyldiga om bolaget har obetalda skulder.

Den som beslutar om att grunda ett aktiebolag brukar benämnas som anstiftare. Det kan finnas flera som tillsammans fastställer att ett aktiebolag ska anstiftas och för att göra detta behöver de ansvariga en handling. Detta dokument heter stiftelseurkund och den omfattar hur mycket varje aktie i bolaget ska kosta. Den innehåller även information om vad varje anstiftare ska betala för varje aktie. I dokumentet ingår även uppgifter om funktionärer och flertal förslag till olika bolagsordningar, det ska även finnas förklarat vilken slags verksamhet bolaget ska hålla på med och vilka områden det ska vara aktiva inom.

Den som startar ett nytt aktiebolag måste också köpa aktie i företaget, för att göra  detta måste man ange hur många aktier som ska tecknas i stiftelseurkunden. Alla som tecknar aktier måste skriva under men de är inget krav att alla stiftare måste teckna aktier dock är det en fördel.

För att starta ett bolags behövs minst 50 000 kr för bolags som är privata och 500 000 kr för offentliga bolags som brukar handlas på börsen. Aktierna i bolaget kan sedan betalas genom att överföra pengar till ett konto som bara kan knytas till bolaget. Vissa kan behöva hjälp med att starta ett företag och hur processen för detta går till. Personal på många banker kan hjälpa nya egenföretagare att skaffa intyg som sedan måste bifogas till Bolagsverket. Intyget innehåller information om de aktiekapital som behövs är inbetalt, detta kan idag även göras via internettjänster som hjälper nya företagare att starta ett nytt bolag.

Anmälan och betalning till Bolagsverket

Efter intygen har skickats in måste företaget anmälas för registrering hos Bolagsverket för att kunna verka legitimt på marknaden. Denna anmälan måste skickas in senast 6 månader efter stiftelseurkunden har upprättat grundandet av bolaget och alla intyg har skickats in.

Anmälan och betalning till Bolagsverket
Anmälan och betalning till Bolagsverket

Efter detta beslutar då bolagsverket om registreringen av företaget och efter detta kan då bolaget få ett organisationsnummer som är mycket viktigt för skatter och fakturering. När registreringen av företaget är slutförd kan då företaget få en juridisk person och den dagliga verksamheten kan sätta igång. 

Varför du ska starta aktiebolag

Ska jag starta ett eget aktiebolag ställer endel frågan till sig ibland. Detta ska du göra om företaget som drivs ska ta stora ekonomiska risker i företaget eller om de finns planer att sälja de nämnda företaget inom en snar framtid. Detta behövs göras för att skydda ägaren bakom bolaget så att denne inte drabbas negativt av bolaget. Det är mycket viktigt att skydda företagsnamn och att starta ett aktiebolag gör att företagsnamnet skyddas så att ingen kan stjäla det.

DELA MED SIG:
Företag 0 Replies to “Hur man startar ett Aktiebolag”