maj 21, 2019

Har du nyss startat ett företag kan du ha rätt till bidrag och stöd

Det som många nya företagare snabbt märker är att det faktiskt är dyrt att komma igång. Det borde inte vara så med tanke på att den svenska ekonomin till stora delar lutar sig på små företag. Men för att underlätta ekonomin för nya företagare finns det vissa bidrag och stöd som man kan söka. Kostnaderna för att starta ett företag är alltid som dyrast i början då man ska investera i eventuella inventarier, lokal och eventuell personal samt marknadsföring. Vissa former av företag är dock väldigt billiga, exempelvis om man driver det ensamt och bara använder en dator som ditt arbetsredskap. För många ser det dock inte ut så och då kan det vara bra att veta vad man har rätt till. Har du drivit ditt företag under en längre tid? Misströsta inte, det finns bidrag som även du kan söka.

Starta-eget-bidrag

Starta-eget-bidrag har fått en liten missvisande titel då det ofta tros att alla som startar eget har eller kan få rätt till detta bidrag. Sanningen är dock en helt annan. Starta-eget-bidraget är ett bidrag som Arbetsförmedlingen har hand om och ges endast till den som varit arbetslös under en längre tid och valt att starta ett företag. Man måste även ha sökt arbete aktivt utan att få ett arbete för att ha rätt till detta bidrag. För att kunna ansöka om bidraget finns det även andra krav som behövs uppfyllas. Bidraget är på max 680 kronor per dag och för att ansöka behöver man ha en seriös affärsplan och även en kostnadsplan som ska bifogas med ansökan. Har du inte varit arbetslös innan du startade ditt företag finns det andra bidrag och stöd att söka beroende på vilken bransch man är verksam inom.

Andra former av bidrag och stöd

För företagare finns det faktiskt ganska många olika bidrag att söka. Flera av dessa bidragen administreras av Tillväxtverket, vilket även har hand om många av de EU-bidrag som går till företagare inom vissa branscher i Sverige. Eftersom vi i denna artikel fokuserar närmare på vilka bidrag man som ny företagare kan få så är det bara dessa jag kommer nämna. Det finns ett bidrag som heter regionalt investeringsstöd och som i de allra flesta fallen tillfaller nystartade företag i norra Sverige. Bidraget ska hjälpa företaget att komma igång, att köpa inventarier, byggnader och/eller maskiner. För företag i norr finns också ett transportbidrag som syftar till att hjälpa till med de kostnader som uppstår på grund av de ofta långa avstånden mellan exempelvis grossist och företag. För det företag som behöver utveckla så finns det så kallade affärsutvecklingscheckar som går till företag med 2 – 49 anställda. Företaget måste också ha en omsättning på minst tre miljoner kronor för att ha rätt till dessa checkar. Som du ser finns det bidrag och stöd i olika former att få för det nystartade företaget, det gäller bara att man vet vart man ska söka och det är inte alltid det lättaste att hitta fatt i.

Andra former av bidrag och stöd
Andra former av bidrag och stöd
DELA MED SIG:
Företag 0 Replies to “Har du nyss startat ett företag kan du ha rätt till bidrag och stöd”