april 27, 2019

Bokföring

Bokföring är att det ska finnas skriftliga utskrift och bevis på alla händelser som påverkar företagets affärer. Det ska finnas kvitton eller fakturor för att sedan kunna hänga med om vad som har hänt i ett företag.

Kredit och debet

När det kommer till bokföring kommer man väldigt ofta in på området angående kredit och debet. Detta anser många vara svårt och förvirrande, men egentligen är det inte så svårt.

Ett exempel, försäljaren säljer något till en kund, kunden betalar försäljaren och därefter kommer pengarna sedan in på företagarens eget bankkonto. Eftersom pengarna kommer in på försäljarens eget bankkonto så förstoras saldot på detta bankkonto, detta konto kommer därför att debiteras. Eftersom pengarna kommer från en kund som har skett via en försäljning så betyder det att kontot krediteras.

Varför behövs bokföring?

Tack vare bokföringen så kan företagaren hålla koll på hur det går för företaget. Om det inte var för bokföringen så skulle inte ägaren kunna ha koll på sitt egna företag. Man kan även kalla bokföring för en slags vägvisare och kompass, den visar om man ska bromsa eller gasa. Man har egentligen inget val till att använda bokföring, det är nämligen lag på att det ska användas när man har ett företag, oavsett om det är ett litet eller stort företag. Använder företagaren sig av ett aktiebolag så används bokföringen i företagarens årsredovisning. En årsredovisning är något som vem som helst kan be om att få ta ut.

Hur ofta behöver man bokföra?

Enligt bokföringslagen ska man se till att bokföringen görs i god tid och att som företagare ska man bokföra oavbrutet. Detta blir ännu viktigare om man har en dagskassa. Om man har en dagskassa så måste man bokföra senast en dag efter som försäljningen har gjorts. Bokför man själv och man har inte anlitat någon för hjälp så är det mycket som försäljaren måste hålla koll på, det är att hålla koll på alla papper plus andra material som företagaren använder sig utav i bokföringen. Sedan ska man se till att allt är sorterat rätt och är läsbart. Det är bra att lägga undan bokföringen där man vet vart man har dem eftersom det ska sparas i sju år, man kan behöva blicka tillbaka någon gång på bokföringen.

Något som är bra att veta är att försäljaren alltid har ett personligt ansvar för bokföringen, fast man lägger undan den. Det är så mycket enklare om man skriver bokföringen själv för att kunna ha ett bättre ansvar för den.

Tips för att skriva en bokföring

Några tips man kan behöva när man skriver en bokföring. Första tipset är att planera in sin bokföring. Försäljaren måste tänka noggrant innan hur bokföringen ska vara upplagd, så den helt enkelt passar syftena som försäljaren har bäst.

Tips för att skriva en bokföring
Tips för att skriva en bokföring

Våga ta råd, fråga exempelvis bekanta eller vänner som driver företag hur dem gjorde med deras bokföring och papper.

Enkelhet. Försvåra ingenting för sig, gör bokföringen så enkelt för sig själv som möjligt när man startar, speciellt om man är osäker på sig själv och sina kunskaper i bokföringen.

DELA MED SIG:
Företag 0 Replies to “Bokföring”